, ">

(   0770 727 088 , 031 333 4578
HOME | LEGISLATIE | CONTACT

PROTECTIA MUNCII - SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA

PROTECTIA MUNCII si EVALUAREA RISCURILOR promoveaza munca in echipa, devotamentul si asumarea responsabilitatii indeplinirii cerintelor clientilor nostri cu cea mai mare seriozitate, astfel incat necesitatile dumneavoastra sa fie corect determinate, indeplinite corespunzator si livrate la timp .

Pentru a va proteja afacerea de amenzi usturatoare, in cazul unui control riscati amenzi contraventionale sau penale. In cazul unui accident de munca riscati sa va puneti afacerea in pericol, dar si pe dumneavoastra. Protectia Muncii nu mai este optionala, este obligatorie pentru orice societate sau institutie, este un drept al angajatului accordat prin lege.

 

Atributii, sarcini, responsabilitati ale Inspectorului de securitate si sanatate in munca (SSM)

1.Autorizarea functionarii din punct de vedere al sanatatii si securitatii in munca ( HG 1425/2006 Cap. 1 Art. 3-10 ).

2.Intocmirea documentatiei si al dosarului privind evaluarea riscurilor de accidente si imbolnavire profesionala ( HG 1425/2006 Art. 15(1) si 15( 3) .

3.Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie ( HG 1425/2006 Art.15 si Art. 46 Anexa 7).

4.Elaborarea de instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca in functie de specificul activitatilor si locurilor de munca  pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, (protectia muncii) tinând seama de particularitatile activitatilor si ale institutiei, precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru;( HG 1425/2006 Art. 15(3) ).

5.Stabilirea atributilor si responsabilitatilor interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca, a criteriilor, conditiilor si numarului lucratorilor desemnati si a reprezentantilor lucratorilor cu atributii specific ( HG 1425/2006 Art. 15(4), Art. 20-22, Art. 52-56 ).

6.Elaborarea planului de instruire si testare a personalului la nivelul unitatii ( HG 1425/2006 Art. 15 alin. 8 ).

7.Verifica cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute în planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca (SSM), stabilite prin fisa postului;

8.Elaborarea dosarului privind tematica de instruire introductive generala ( HG 1425/2006 Art. 83-89 ).

9.Elaborarea dosarului privind tematica de instruire la locul de munca ( HG 1425/2006 Art. 90-95) si tematica de instruire periodica ( HG 1425/2006 Art. 96-100 ).

10.Analiza zonelor cu risc ridicat si specific potrivit HG 1425/2006 Art. 101-107 si stabilirea zonelor care necesita semnalizare de sanatate si securitate in munca conform HG 971/2006.

11.Elaborarea dosarului cu propuneri privind semnalizarea de securitate.

12.Elaborarea dosarului de procedura pentru acordarea primului ajutor.

13.Intocmirea dosarului cu decizii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

14.Intocmirea semestriala a Raportului de activitate conform HG 1425/2006 Anexa 10.

15.Fisele individuale de instructaj ale salariatilor

   
   

 

HOME | LEGISLATIE | CONTACT