, ">

(   0770 727 088 , 031 333 4578
HOME | LEGISLATIE | CONTACT

SITUATII DE URGENTA -PSI

 

Delta  Consultants vă oferă servicii în domeniul PSI şi al Situaţiilor de Urgenţă în conformitate cu  prevederile Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor şi ale O.M.A.I. nr. 712/2005 modificat şi completat cu O.M.A.I. nr.786/2005

 

  1. Intocmirea actelor de autoritate conform Ordin 163/2007 art.20 alin(2) lit. a, b, si c; instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca; reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului; organizarea instruirii personalului

  2. Executare verificarile dupa instructajele periodice; 

  3. Planurile de evacuare a persoanelor şi bunurilor

  4. Instruirea si testarea tuturor salariatilor din punct de vedere al situatiilor de urgenta, consemnarea fiselor individuale de instruire (conf. Ordin 712/2005)

  5. Asigurarea consultanta, la cererea beneficiarului asupra incheierii de convenţii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin parţilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;

  6. Asigurarea respectarii prevederilor actelor normative si ale celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor si prevenirea situatiilor de urgenta;

  7. Informarea oportuna a factorilor de decizie privind identificarea potentialilor factori de risc ce pot genera situatii de urgenta;

  8.  Constientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informatii dintre personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie, personalul angajat si alte persoane interesate sau implicate;

  9. Informarea populatiei si a salariatiilor privind pericolele potentiale, precum si modul de comportare in situatii de urgenta;

  10. Culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea si analizarea datelor si informatiilor referitoare la situatiile de urgenta;

   
   

 

HOME | LEGISLATIE | CONTACT