,
tel: 031 221 0232 mobil: 0770500929 email:ssm@deltaco.ro
HOME | DESPRE NOI | SERVICII | PRETURI | LEGISLATIE | MEDICINA MUNCII | CONTACT

Legislatie

LEGISLATIE IN DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA(SSM)

HG 1028/2006 Cerinte minime de SSM referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

HG 1048/2006 Cerinte minime de SSM pentru utilizarea de catre lucratori a EIP la locul de munca

HG 1049/2006 Cerinte minime pentru asigurarea SSM lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran

HG 1051/2006 Cerinte minime de SSM pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori,in special de afectiuni dorso-lombare

HG 1050/2006 Cerinte minime pentru asigurarea SSM lucratorilor din industria extractiva de foraj

HG 1058/2006 Cerinte minime pentru imbunatatirea SSM lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

HG 1091/2006 Cerinte minime de SSM pentru locul de munca

HG 1092/2006 Protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca

HG 1093/2006 Stabilirea cerintelor minime de SSM pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenticancerigeni sau mutageni la locul de munca

HG 1135/2006 Cerinte minime de SSM la bordul navelor de pescuit

HG 1136/2006 Cerinte minime de SSM referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de campuri electromagnetice

HG 1146/2006 Cerinte minime de SSM pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

HG 115/2004 Cerinte esentiale de securitate ale EIP si a conditiilor pentru introducerea lor in tara

HG 1029/2008 Conditiile introducerii pe piata a masinilor

HG 1218/2006 Cerinte minime de SSM pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici

HG 1425 Norme de punere in aplicare a Legii 319 din 2006

HG 1756/2006 Limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor

HG 1875/2005 Protectia sanatatii si securitatii lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest

HG 1876/2005 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

HG 300/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

HG 493/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

HG 971/2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca

HG 355/2007 Supravegherea sanatatii lucratorilor

LEGEA 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

LEGEA 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

LEGEA 130/1999 Masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca

LEGEA 155/2000 Ratificarea unor conventii adoptate de OIM

LEGEA 202/2002 Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati

LEGEA 240/2004 Raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte

LEGEA 245/2004 Securitatea generala a produselor

LEGEA 25/2004 Protectia maternitatii la locul de munca

LEGEA 31/1991 Stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite-vatamatoare,grele sau periculoase

LEGEA 320/2001 Infiintarea si organizarea inspectiei in munca

LEGEA 436/2001 Masuri ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca

LEGEA 53/2003 Codul Muncii

OUG 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

OUG 99/2000 Masuri ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in mun

LEGISLATIE IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

LEGEA nr.307/2006 Apararea impotriva incendiilor

OMAI nr.163/2007 Norme generale de aparare impotriva incendiilor

OMAI nr.108/2001 Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice

OMAI nr.712/2005 Dispozitii generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

OMAI nr.786/2005 Modificarea si completarea OMAI nr.712/2005

HG nr. 1489/2004 Organizarea si functionarea Comitetului National pentru situatii de urgenta

HG nr. 259/2005 Infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

OG nr. 88/2001 Infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta

OG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

LEGEA nr. 481/2004 privind protectia civila

OMAI nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de evacuare în situatii de urgenta

OMAI nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor

OMAI nr. 130 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

HG nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajãri care se supun avizãrii/autorizãrii privind securitatea la incendiu

OMAI nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind organizarea activitatii de aparare împotriva incendiilor, abrogat.- D.G.P.S.I. – 005

ORDIN MEC nr. 476/2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adopta standarde europene armonizate referitoare la echipamente si sisteme protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive

ORDONANTA DE URGENTA nr. 75/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice

ORDIN MTCT nr. 1822/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc

 
<

• medicina dentara
• medicina muncii
• medicina de famile
• recuperare
• fizioterapie
• masaj terapeutic
• masaj postoperator şi posttraumatic.• turism intern / extern
• bilete avion / charter
• turism afaceri
• rent-a-car
• rezervări hotel


• software
• reviste
• servicii tipografice
• servicii online
• editură cărţi..


• Consultanţă,infiinţări firme ţară şi strainatate
• Recrutare personal
• Plasare personal
• Externalizare servicii HR


• medicina dentara
• medicina muncii
• medicina de famile
• recuperare
• fizioterapie
• masaj terapeutic
• masaj postoperator şi posttraumatic..
• selectie si plasare a fortei de munca
• infiintari firme în străinatate, derulare operaţiuni comerciale
• import-export
• asistenta juridica
• organizare deplasari, cazare si intalniri de afaceri

 

HOME | DESPRE NOI | SERVICII | PRETURI | LEGISLATIE | MEDICINA MUNCII | CONTACT