,
tel: 031 221 0232 mobil: 0770500929 email:ssm@deltaco.ro
HOME | DESPRE NOI | SERVICII | PRETURI | LEGISLATIE | MEDICINA MUNCII | CONTACT

Servicii

 Delta Consultants ofera servicii in domeniul sanatatii si securitatii în munca si situatiilor de urgenta, si anume:

DOMENIUL SANATATII SI SECURITATII ÎN MUNCA

a) elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice de lucru, precum si a instructiunilor proprii de securitatea muncii, în functie de particularitatile procesului de munca;
b) evaluarea riscurilor de accidentare si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si igenico-sanitare specifice;
c) efectuarea instructajelor de securitatea muncii, precum si testarea cunostintelor în domeniu pe categorii de personal, stabilite de conducerea societatii;
d) cercetarea accidentelor de munca ca au produs incapacitate temporara de munca;
e) auditarea interna si informarea conducerii societatii despre neregulile constatate cu privire la respectarea si aplicarea normelor de securitatea muncii;f) completarea fiselor individuale de securitate si sanatate in munca;
g) intermedierea pentru obtinerea avizelor de medicina muncii;
h) orice alte servicii care vizeaza îmbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale;
i)intocmirea documentatiei pentru autorizarea firmei dumneavoastra din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca de catre Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia va desfasurati activitatea;

DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

a) instruirea si verificarea personalului din punct de vedere SU;
b)instructajele periodice pentru personalul societatii in conformitate cu graficul de instruiri;
c) intocmire planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
d) intocmirea planului de evacuare in caz de urgenta;
e)evidenta zonelor cu risc de incendiu ridicat;
f)intocmirea tematicii pentru toate fazele de instruire;
g)instructiuni generale si specifice pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
h)emiterea de decizii pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele PSI;
i)consultanta pentru realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de PSI cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

DOMENIUL RESURSE UMANE

a) intocmirea Regulamentului de Organizare si Functionare al societatii;
b) intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara al societatii;
c) intocmirea Fiselor posturilor pentru personalul de executie din cadrul societatii.

DIVERSE

a)intocmirea evaluarii echipamentului individual de protectie;
b)intocmirea declaratiilor de traseu;
c)intocmirea registrelor pentru evidenta incidentelor periculoase,evidenta accidentelor usoare si accidentelor in munca;
d)intocmirea fiselor de magazie pentru evidenta echipamentului  individual de protectie folosit;


 
<

• medicina dentara
• medicina muncii
• medicina de famile
• recuperare
• fizioterapie
• masaj terapeutic
• masaj postoperator şi posttraumatic.• turism intern / extern
• bilete avion / charter
• turism afaceri
• rent-a-car
• rezervări hotel


• software
• reviste
• servicii tipografice
• servicii online
• editură cărţi..


• Consultanţă,infiinţări firme ţară şi strainatate
• Recrutare personal
• Plasare personal
• Externalizare servicii HR


• medicina dentara
• medicina muncii
• medicina de famile
• recuperare
• fizioterapie
• masaj terapeutic
• masaj postoperator şi posttraumatic..
• selectie si plasare a fortei de munca
• infiintari firme în străinatate, derulare operaţiuni comerciale
• import-export
• asistenta juridica
• organizare deplasari, cazare si intalniri de afaceri

 

HOME | DESPRE NOI | SERVICII | PRETURI | LEGISLATIE | MEDICINA MUNCII | CONTACT